Mustafa Bozoğlan

Mustafa BOZOĞLAN

(Çevre Müh. İTÜ - 86)

TKİ Gen. Müd. Müşaviri

Hakkımda

1964 yılında, Hatay İlinin Altınözü İlçesine bağlı Türkmenmezreası Köyünde ailemin 11. çocuğu olarak dünyaya geldim. Anne’nin aileyi terk etmesi sonucu, babam tarafından 1965 yılında hayatımın 0-6 yaşlarını geçirdiğim Antakya’daki Hatay Çocuk Bakım Yurduna verildim. Çocukluğumu burada 1970 yılına kadar yaşadıktan sonra, 1970 yılının Eylül ayında 07-18 yaş arasındaki çocukların yaşadığı Hatay Yetiştirme Yurduna gönderildim. Burada ise 1981 yılının Eylül ayına kadar yaşadım. 1982 yılının Şubat ayında da Hatay Yetiştirme Yurdundan 18 yaşımın dolması nedeniyle çıkarıldım. Hatay Yetiştirme Yurdunda yaşadığım süre zarfında; İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimimi üstün başarı ortalamaları ile bitirdim. Devamı için tıklayınız...

Merhum Tuğgeneral Kenan GÜVEN'in Anısına

Merhum Tuğgeneral Kenan GÜVEN'in Bir Bayram Günü

Üniversite eğitimimi; Tuğgeneral Kenan GÜVEN’in maddi ve manevi desteği ile 1981/82 döneminde kazandığım Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Lisansı bölümünde bir yıl sürdürdükten sonra, üniversite sınavına yeniden girdim ve kazandığım İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünü de yine Tuğgeneral Kenan GÜVEN’in maddi ve manevi desteği ile 1982-1986 yılları arasında tamamlayarak bu bölümden 1986 yılının Haziran ayında bölüm 5.’si olarak mezun oldum.

Çalışma hayatıma; üniversite eğitimi sırasında zorunlu hizmet karşılığı aldığım burs nedeniyle 1986 yılının Kasım ayında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak başladım. Bu Kurumda, 1986-2001 yılları arasında Çevre Mühendisi olarak görev yaptım. 2001 yılında ise kısa süreli Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi, Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde İstihsal Şube Müdürü olarak görev aldıktan sonra da, Hatay İl Çevre Müdürlüğüne Çevre Mühendisi olarak atandım. Yine aynı yıl içinde, Hatay İl Çevre Müdür Vekili ve Hatay İl Çevre Müdür Yardımcısı görevlerine getirildim. 2001-2004 yılları arasında, asaleten Hatay İl Çevre Müdür Yardımcısı ve zaman zaman da Hatay İl Çevre Müdür Vekili olarak görev yaptım. Şubat 2004’te Çevre ve Orman Bakanlığının kurulması sonrasında İl Çevre Müdür Yardımcısı kadrosunun mülga olması nedeniyle, Hatay Köyhizmetleri İl Müdürlüğüne Çevre Mühendisi olarak geçiş yaptım. Eylül 2004’te ise, TKİ Genel Müdürlüğüne yeniden Çevre Mühendisi olarak atandım. Nisan 2007’de de TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, Etüt, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığına Başuzman olarak atandım ve halen bu görevi sürdürmekteyim.

Çalışma hayatımdaki görevlerim süresince ise; Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yürüttüğü VI. VII. ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları ile IX. Kalkınma Planı çalışmalarında, Enerji ve Çevre, Madencilik ve Çevre, Çevre Mevzuatı, Kömür ve Çevre ile Kömür Madenciliği Alt Komisyonlarında aktif olarak görev yaptım. Ayrıca, Ulusal İklim Değişikliği Hazırlık Raporu(1991/94) ve Faaliyeti Tamamlanmış Maden Ocaklarının Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi(1991/92) konularında, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yine aktif olarak görev aldım. Bunun yanında, Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışmaları ile Madencilik Şurası, 2. ve 4. Çevre Şuraları ve 1. Çevre ve Orman Şurasındaki komisyonlarda da aktif olarak çeşitli görevler aldım. Son yıllarda ise; Kömür ve Çevre konularında Avrupa Birliği Tarama Sürecindeki çalışmalara ve Avrupa Birliği Müktesebatının Uyumlaştırılması çalışmalarına, sektörel bazda ve ulusal ölçekte katıldım ve katkılar koydum.

Bugüne kadar yayınlanmış ve sunulmuş bildirilerim;

  • Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği (Çayırhan/Ankara,1991).
  • Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Açısından Türk Mevzuatı (Ankara, 1992).
  • Artan Sera Etkisi ve İklim Değişikliği Sözleşmesi (Ankara, 1994).
  • TKİ Kurumu İşletmelerinde Çevre Sorunları ve Önlemler (Ankara, 1995).
  • TKİ Kurumu Bünyesindeki Çevresel Önlemler ve Bu Önlemlerin Maliyet Analizi (Ankara, 1997).
  • Avrupa Birliği Enerji, Kömür, Çevre ve Ülkemizin Durumu (Ankara, 2005).
  • TKİ Kurumu ve Çevre İle İlgili Çalışmaları (Ankara, 2008).
  • Dünyanın Enerji Geleceğinde Kömür Gerçeği (Kayseri, 2009).
  • Enerjinin Geleceğinde Kömür Özelinde Fosil Yakıtların Durumu (Ankara, 2009).

Barışcan ve Kenan Güven adlarında iki erkek çocuk babasıyım.

Kitabım

Ülkemizdeki Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Gelişimi (1867-2010)

E-kitabı bilgisayarınıza indirmek ya da çevrimiçi okumak için tıklayınız.

Bu kitapta; başta kömür hakkında kısa bilgiler verilerek kömürün dünyadaki genel durumu ve özelinde de ülkemizdeki gelişim durumu anlatılmış ve ayrıca ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin sadece kömür madenciliği açısından incelemesi yapılarak, kömür madenciliği ile ilgili çalışmaların yapıldığı ilk yıllardan günümüze, iş sağlığı ve güvenliği konusunda doğrudan ve/veya dolaylı olarak yayımlanmış olan mevzuatın, yayımlanmış biçimine ve içeriğine müdahale edilmeden ve özellikle çalışanlar yönünden bazı maddeleri belirtilmiş ve son olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda öncelikli ele alınması gereken kömür madenciliğindeki ölümlü kazaların istatistikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu kitap; Türk kömür madenciliğinde hayatını kaybedenlerin anısına adanmıştır...